25.11.07

Planeta Mart i Aigua

La superficie del Planeta Mart ens mostra uns grandiosos canyons similars al Gran Canyòn del Colorado, i la Ciència oficial majoritaria que domina en aquests moments en les universitats, considera que els grans canyons del planeta Mart és formaren a causa d'un cataclisme d'aigua similar al que nosaltres anomenem Diluvi Universal però amb la diferència que, el Diluvi Universal és acceptat pels científics per al Planeta Mart, i en canvi no és acceptat amb la mateixa tolerància per al nostre Planeta Terra. Si els científics acceptessin el Diluvi de la Terra igual com el Diluvi de Mart, el misteri del Gran Canyon del Colorado quedaria ben aclarit oficialment, i demostraria que els científics del Creacionisme tenen la raò. Però la Ciència Oficial s'entesta en decantar-se per la banda evolucionista que nega la Creaciò Bíblica, i la Ciencia cau en la contradicciò de reconèixer una teoria en Mart, i negar la mateixa teoria en la Terra. PLANETA MART WIKIPEDIA