26.11.07

Fonts D'Aigua Paradísiaques

BIBLIA DE MONTSERRAT. Genesi, versets 2.- 5-14>>>> Quan Jahvè Déu va fer la terra i el cel, no hi havia encara cap arbust ni havia brotat cap herba, ja que Jahvè Déu no havia fet ploure damunt la terra ni hi havia ningú per a conrear els camps. Llavors un riu brollà de la terra i regà tota la superfície dels camps.
Aleshores Jahvè Déu formà l'home amb la pols del camp, bufant li va fer entrar en el nas un alè de vida, i l'home esdevingué un ésser viu. Després Jahvè Déu plantà un jardí a Edèn, cap a l'orient, i va posar-hi l'home que havia format. Jahvè Déu va fer brotar de la terra fèrtil tota mena d'arbres, agradables a la vista i bons per a menjar, com també l'arbre de la vida, al mig del jardí, i l'arbre del coneixement del bé i del mal.
Un riu sortia d'Edèn per regar el jardí, i d'allà es destriava en quatre braços. El primer s'anomena Fison, que va per tot el país d'Hevilà, on hi ha l'or, i l'or d'aquell país és molt bo; s'hi troba també el bdel·li i pedra d'ònix. El segon riu s'anomena Guihon, que va per tot el país de Cus. El tercer riu s'anomena Tigris, a l'est d'Assur. El quart és l'Eufrat. Jahvè Déu prengué l'home i el posà al jardí d'Edén perquè el conreés i el guardés.».<<<<(Versets extrets) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La frase subrrallada on diu "llavors un riu brollà de la terra i regà tota la superficie dels camps", en altres bíblies ho posa de manera ben diferent. Vejem aquesta versiò de la Biblia Interconfessional Catalana: "però dintre de la terra pujaba una humitat que els amarava en tota l'extensiò". També aquesta versiò de la Biblia de la B.A.C. en castellà: "ni vapor acuoso que subiera de la tierra para regar toda la superficie cultivable". Encara altres traduccions ho deuen posar d'una altre manera, i veiem que amb aquest verset s'han fet variacions. Però els científics creacionistes han tret les conclusions de que sortia un vapor de la terra que la amarava, i era un sistema de regadiu de baix cap a dalt, a l'inrevés del sistema de pluja que és de dalt cap a baix. També el neixament del riu que brollà sembla un sortidor d'aigua que despres és divideix en cuatre braços, a l'inrevés de com passa actualment amb els rius que, s'ajunten uns amb els altres a mesura que van baixant, en lloc de dividir-se com feia el riu de l'Edén. Realment, hi havia un ecosistema que anava a la inversa dels models de naturalesa actual. A ben segur era un ecosistema nou de trinca patentat per un Inventor de Categoria.
FONTS DE L'ABISME