21.11.07

L'Home Cavernícola

Avui en dia és majoritariament acceptat que l'home primitiu era una espècie de subdesarrollat mental. Ademés és demostrat que per exemple en les troballes de les coves d'Atapuerca els primitius humans és menjaven als seus congèners per complir algún ritual religiós o més aviat per l'escassetat d'altres d'aliments proteics ja que, la vida devia ser molt dura, però molt dura tenint en compte que aquelles tribus que vagaven pels descampats de la regiò d'Atapuerca eren tribus que podien provenir d'una rama descarrilada dels descendents de Noè o de l'escampada de Babel, i la Terra encara continuava erma amb una vegetaciò i una fauna minses, i d'aquí podem concloure que feien servir eines de pedra per manca de la mateixa tècnica que havien perdut a causa del Diluvi, i és cruspien els seus morts perque la cacera d'animals no els donava la suficient aportaciò de proteïnes per sobreviure. També podriem considerar una altra teoria consistent en que, les tribus d'Atapuerca eren avantdiluvians que van patir les penuries del mateix any de la catàstrofe diluvial i tingueren de sobreviure com pogueren, fins que la Gran Inundaciò els enterrà a tots apilats en els dìpòsits d'ossos que s'han trobat.