24.11.07

Longevitat Avant-Diluviana

En realitat, allò que encara és més increíble de La Biblia, és la longevitat de la vida dels patriarques que com Adam, Noè i Matusalen superaren els 800 anys. Aquesta és la Paraula escrita més difícil d'empassar que trenca la lògica fins i tot del sentit comú, i molt més dificil d'acceptar encara que la Creaciò literal en 6 dies. Però podem veure com els Creacionistes americans tampoc s'han quedat curts i llegint els seus articles molts dubtes s'ens poden aclarir.
VIURE FINS 900 ANYS -------Aquest és meu IMPACTE QUE FRENA LA ROTACIÒ