24.11.07

Cataclisme Mundial Total

El mateix Google ens ho posa a l'abast de les nostres pantalles. Tenim aquí IMPACTES METEÒRICS AMB SENYALS VISIBLES. molt concentrats especialment a l'Europa del Nort. Com a cosa curiosa, en la REGIÒ DE MESOPOTAMIA, on si desenvoluparen els episodis de la Historia Bíblica no existeixen senyals d'impactes importants, i sembla que el mateix Deu els hi va protegir el territori. -------------------- TEORIA DELS GRANS IMPACTES possible causa del Cataclisme anomenat Diluvi.------------------------Sobre el Google Hearth i el sistema de veure els impactes, tinc AQUEST ARTÍCLE.