13.11.07

Anticlinals

Un anticlinal és un plegament de l'escorça terrestre que s'assembla a un llóm, on els estrats és veuen en posicions inclinades i doblegats. En molts dels estrats dels anticlinals és pot apreciar clarament que és van doblegar quan encara no havien fraguat i eren pastosos, i ho demostra el fet de que no s'hi vegin esquerdes i trencadures en les capes d'estrats que estan doblegades. Es una prova de que alguns anticlinals és van formar ràpidament en pocs dies després de dipositar-se les capes sedimentaries en un pla nivellat del terreny. Realment és un espectacle violent de la naturalesa que ens ofereixen les fotos del Google així que les anem seguint totes pagina per pagina. La majoria de fotos del Google és poden expandir per veure-les amb detall. ANTICLINALS I ALGUNS SENSE ESQUERDES