23.8.09

La Costella D'Adam, Regenerativa

Les costelles humanes és tornen a regenerar per elles mateixes si és compleix a la perfecció el procediment d'extracció, i es la part òssia més apreciada pels cirurgians per fer arranjaments d'altres parts del cos defectuoses o malmeses. Ja tots sabem el relat del Gènesi que diu de Deu arrancant una costella del primer home Adam per formar a la dona amb el material genètic de la costella, però un mite ha corregut sempre en la historia i era el mite de que els homes mascles teníem una costella de menys, rés més fals, tenim les mateixes costelles que les fèmines. Queda doncs aclarit científicament que si s'extrau una costella en torna a néixer una altre dintre la membrana que contenia la primera. El misteri del Gènesi queda en bona part aclarit: a n'Adam li va tornar a créixer la costella arrancada. L'Intel·ligentíssim Cirurgià va tenir la idea de fer servir la part ósia més auto-regenerativa. També existeix la polèmica de si Adan i Eva tenien "malic". Doncs se suposa que no en tenien ja que no van alimentar-se mitjançant el cordó umbilical al ventre de la mare, van se creats directamant per Deu. La polèmica del malic corra per Internet.

6.8.09

Ocell Fent Servir Eines

Un corb fa servir tres tipus d'eines per aconseguir aliment. Les eines mecàniques no son exclussives dels humans pel que podem veure. En l'artícle de El Pais hi ha video.

El Tucà, Ocell Mig Bec

Un curios ocell, el Tucà que, el 50 per cent de la seva àrea corporal és l'enorme bec, i es pot dir que la meitat de l'animal el forma el bec. Però resulta que el bec te altres funcions ademés de pelar fruita, també fa de refrigerador i regula la temperatura sanguínia. Tot un repte per als evolucionistes que volguin fer entelequies. Amb un vídeo i tot surt en l'article en el blog SEDIN.