11.11.07

El Pont de Bering

Es curiòs, no hi havia caigut, Rusia i EEUU estan a tocar quasi allargant la ma, i sols els separa l'estret de Beringia a dalt al nort d'Alaska la qual és part E.E.UU separada per Canadà. De fet per l'Estret de Beringia se suposa que després del Diluvi devien passar els animalets per poblar tot el continent americà, i també els homes i dones descendents dels fills de Noè que podien passar d'Eurasia cap America per l'estret, entenent que abans podia ser transitable a peu perque la mar era molt més baixa a causa de les glaciacions que mantenien molta aigua en les gleceres. ESTRET DE BERINGIA, SIBERIA S'ENLLAÇA AMB E.E.UU.