19.11.07

La Creaciò En 6 Dies

BIBLIA DE MONTSERRAT:
>>>>>>1 Al principi, Déu creà el cel i la terra. 2 La terra era caòtica i desolada, les tenebres cobrien l'oceà i l'esperit de Déu batia les ales sobre l'aigua.
3 Déu digué: «Que hi hagi llum». I hi hagué llum. 4 Déu veié que la llum era bona, i separà la llum de les tenebres. 5 Déu anomenà la llum dia, i les tenebres, nit. Hi hagué un vespre i un matí i fou el dia primer.
6 Déu digué: «Que hi hagi un firmament entremig de les aigües, per separar unes aigües de les altres». I fou així. 7 Déu va fer, doncs, el firmament, que separa l'aigua de sota el firmament i la de dalt del firmament, i Déu veié que estava bé. 8 Déu anomenà el firmament cel. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia segon.
9 Déu digué: «Que les aigües de sota el cel s'apleguin en un sol indret i que aparegui el continent». I fou així. 10 Déu anomenà el continent terra, i les aigües reunides, mars. I Déu veié que estava bé.
11 Déu digué: «Que la terra produeixi la vegetació: herba que doni llavors i arbres fruiters de tota mena, que facin fruit i llavor a la terra». I fou així. 12 La terra produí la vegetació: herba que dóna llavor de tota mena, i arbres de tota mena que fan fruit i llavor. I Déu veié que estava bé. 13 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia tercer.
14 Déu digué: «Que hi hagi llums al firmament del cel per a separar el dia i la nit, que assenyalin les festivitats, els dies i els anys, 15 i des del firmament del cel il·luminin la terra». I fou així. 16 Déu va fer, doncs, els dos grans focus de llum: un de més gran, que fos sobirà del dia, un de més petit, que fos sobirà de la nit, i les estrelles. 17 Déu els col·locà al firmament del cel perquè il·luminessin la terra, 18 perquè fossin sobirans del dia i de la nit, i separessin la llum i les tenebres. I Déu veié que estava bé. 19 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia quart.
20 Déu digué: «Que les aigües produeixin animals que hi nedin i es belluguin, i que els animals voladors s'aixequin enlaire sobre la terra ran del firmament del cel». I fou així. 21 Déu creà els grans monstres marins, els animals de tota mena que neden i es belluguen a les aigües, i totes les menes de bèsties alades. I Déu veié que estava bé. 22 Déu els beneí, dient-los: «Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, ompliu l'aigua dels mars, i que les bèsties que volen es multipliquin a la terra». 23 Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia cinquè.
24 Déu digué: «Que la terra produeixi tota mena d'animals: cuques i tota mena d'animals domèstics i salvatges.» I fou així. 25 Déu va fer, doncs, tota mena d'animals salvatges i domèstics, i els cucs i les cuques de la terra de tota mena. I Déu veié que estava bé.
Creació i benedicció de l'home. Primera llei sobre els aliments.— 26 Déu digué: «Fem l'home a la nostra imatge, semblant a nosaltres, i que sotmeti els peixos, els ocells, els animals domèstics i els salvatges i totes les cuques que s'arrosseguen per terra». 27 Déu creà, doncs, l'home a la seva imatge, el creà a la imatge de Déu; creà l'home i la dona. 28 Déu els beneí i els digué: «Sigueu fecunds i multipliqueu-vos, pobleu la terra i domineu-la, sotmeteu els peixos, els ocells, les bèsties i totes les cuques que s'arrosseguen per terra». 29 Déu digué: «Us dono totes les herbes que fan llavor per tota la terra, i tots els arbres fruiters i els que fan llavor: que us serveixin d'aliment. 30 I a tots els animals salvatges, a tots els ocells i a totes les cuques que s'arrosseguen per terra, a tot el que viu, els dono tota l'herba verda per aliment». I fou així. 31 Déu veié tot el que havia fet, i estava molt bé. Hi hagué un vespre i un matí, i fou el dia sisè.-------------------------
2 1 I quedaren acabats el cel i la terra, amb tots els estols que s'hi mouen. 2 Déu acabà la seva obra al dia sisè i, el dia setè, reposà de tota l'obra que havia fet. 3 Déu beneí el dia setè i el santificà, perquè aquell dia reposà de tota l'obra que havia creat i havia fet. 4 Així van ser els orígens del cel i de la terra quan foren creats. <<<<<<<<<(Fragment extret ) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Com podem comprovar les plantes van ser creades el dia abans que fos creat el Sol, i els dies no tenen cap sentit que haguéssin de ser milions d'anys ja que les plantes s'hagueren mort al esperar tant de temps per veure el Sol. També quan el relat bíblic anomena els dies ho fa dient: hi hagué un vespre i un matí, i fou el primer dia, o el segon o el tercer, i ect. Aquest detall sembla molt expressament escrit perque nosaltres poguem entendre realment que és tracta de dies literals i no períodes de milions d'anys. També un altre detall que reforça la teoria dels dies literals és que el Creador volia establir la mateixa Creació Bíblica en 7 dies per posar el fonament a la humanitat de la setmana de treball i el dia setè de celebraciò i descans. Aquests versets primers del Genesi que mencionen la Creació en 6 dies son els més difícils de creure avui ja que, l'Evolucionisme ha posat la seva teoria suposadament fonamentada en proves científiques que, les époques primitives de la historia de la Terra és componien de milions d'anys. L'Evolucionisme tampoc es cap certesa completa i el podriem catalogar també com una creença, i posats a escollir entre les dues creences, els milions d'anys, o els 6 dies literals, sempre és més assenyat escollir la segona i així col·loquem La Biblia al seu pedestal que li pertany d'autoritat enfront a la Ciencia Oficial del moment, del contrari ja no sabriem en que creure. Qüestiò de sentit comú. També com a cosa curiosa, aquest passatge de la Creaciò ha desaparegut de les lectures en celebracions de les misses catòliques, i sembla que ho han decidit així amb "bona intenciò" pensant que provocarien massa polèmica científica, però també diuen que de "bones intencions" l'Infern n'és ple. La web creacionista pionera evangèlica mes important és aquesta:   RESPOSTES EN GÈNESIS .