14.5.10

El Petroli En La Biblia

Ja dels temps mes antics es troben histories de jaciments de betum en La Mesopotamia, concretament en el mateix lloc d'avui el Golf Pèrsic. Se l'anomena betum i també asfalt, i en la Wikipedia trobem l'explicació. Figura en dos capítols de La Bíblia, el primer capítol ja és molt conegut generalment per la gent perque fa referència a la construcció de la Torre De Babel i el segón capítol encara no ha calat gaire perque queda immers en la historia d'Abraham en el temps abans de la destrucció de Sodoma i Gomorra pel foc, però gracies a Internet és pot localitzar, concretament en aquesta pàgina de La Biblia de Montserrat figuren els versets sobre Sodoma i Gomorra i els seus reis que caigueren dintre dels pous de betum. (Segona referència) *********************************************Primera referència del betum: 11 La torre de Babel26 .— 1 Tota la terra se servia d'una mateixa llengua i d'unes mateixes paraules. 2 Quan partiren de l'orient trobaren una plana a la terra de Senaar i s'hi establiren. 3 Aleshores es digueren els uns als altres «Som-hi, fem maons i coguem-los al foc». El maó els serví de pedra, i l'asfalt, de morter. 4 Després digueren:   —34→   «Edifiquen-nos una ciutat i una torre el cim de la qual arribi fins al cel, i fem-nos un nom a fi que no ens dispersem per tota la terra». 5 Aleshores Jahvè baixà per veure la ciutat i la torre que edificaven els homes. 6 I Jahvè digué: «Tots ells formen un sol poble i parlen una mateixa llengua. Si comencen amb aquesta empresa, cap projecte ja no els serà impossible. 7 Baixem i confonguem-los aquí mateix el llenguatge perquè no s'entenguin entre ells». 8 Jahvè els va dispersar d'allí per tota l'extensió de la terra, i van cessar d'edificar la ciutat. 9 Per això, fou anomenada Babel27 , perquè allà Jahvè va confondre el llenguatge de tota la terra i d'allà els va dispersar per tota l'extensió de la terra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Segona referència del betum: 8 Llavors el de Sodoma, el de Gomorra, el d'Adamà, el de Seboïm i el de Balà (això és, Segor) van sortir i van entaular combat contra ells a la vall de Sidim, 9 contra Codorlaómor, rei d'Elam, Tadal, rei de Goïm, Amrafel, rei de Senaar, i Arioc, rei d'El·lasar: quatre reis contra cinc. 10 Com que la vall de Sidim era plena de pous de betum, en fugir, el rei de Sodoma i el de Gomorra hi caigueren, mentre que els restants s'escaparen a la muntanya. 11 Els vencedors s'apoderaren de tots els béns de Sodoma i de Gomorra, així com de tots els seus queviures, i se n'anaren. 12 Agafaren també Lot i tots els seus béns (el nebot d'Abram) i se n'anaren. Lot habitava a Sodoma.******************************************************Vincle interessant http://abelgalois.blogspot.com/search?q=betún