3.11.07

Caure Cap Amunt ?

Realment l’Evolucionisme ens vol demostrar que la raça humana i concretament els nostres primers pares Adam i Eva, en el moment de la historia de la poma i la serp quan van fer allò tan passat de moda que se’n diu el primer pecat, que van “caure cap amunt”.
Normalment les caigudes sempre son cap avall entenent a favor de la força de gravetat natural que ens xucla cap al centre de la terra, i també és pot entendre com una pèrdua de qualitats físiques, mentals i espirituals, de tot el qual en podríem dir que la caiguda va ser realment una testarrada de veritat. Però l’Evolucionisme ens ho vol fer entendre a l’inrevés, i ens presenta els principis de la Humanitat que eren uns salvatges y amb el temps van anar adquirint coneixements i progrés. Seria molt llarc d’explicar i ademés ja ho posen els llibres que recomano en aquest blog ( l'etiqueta de l'esquerra on posa "llibres") però, cal que tinguem en compte que les caigudes sempre son cap a baix, cap a disminució de facultats, cap a pèrdua de perfecció genètica, i ect, ect…del que en podem deduïr que en el principi del temps eren uns superdotats tan físicament com mentalment, i no pas uns salvatges com ens volen fer creure els darwinistes. Una altre qüestió debatuda és si tenien malic Adam i Eva. Es de sentit comú que si no és formaren en l'estat embrionari dintre del ventre d'una dona com tota la resta dels humans, no tenien perquè posseir el forat del cordó umbilical.