7.1.15

Aprendre A Pensar Bíblicament

El director del museu de La Creació dels EEUU surt en uns videos doblats a l'espanyol que ens ensenya a pensar bíblicament, que vol dir que per pensar d'aquesta manera ens hem de posar les ulleres de La Bíblia i intentar fer un petit esforç per veure tot el mon a través del missatge bíblic. Tot al final es resumeix en que les coses resultan ser per cadascú de nosaltres segons el cristall (les ulleres) en que les mirem. Son una serie de vídeos que quan acaba l'un cal clicar el que segueix i comença a on ha acabat l'anterior. Ve a ser un resum parlat en espanyol de tota la ciencia dels creacionistes americans.
Aquí la pagina de Respostes En Genesi a on hi trobem els vídeos que menciono: https://answersingenesis.org/es/medios/v%C3%ADdeos/aprendiendo-a-pensar-b%C3%ADblicamente/