2.1.09

L'Expansió De La Terra

Només és una hipòtesi en la que creuen alguns científics, de que la Terra abans era de menor diàmetre i és va expandir i per això és van trencar i separar els continents. Sembla quasi demostrat que a l'interior més profund de la Terra hi crema una mena d'energia nuclear i a causa d'una variació notable en quant a la baixada  d'aquesta energia la terra és va expandir, com també el Sol diuen que s'expandirà quan consumeixi tota l'energia que li queda. En aquesta hipotesi hi relacionen també un augment de la força de gravetat a l'expandir-se la Terra que hauria fet desaparèixer certs animals molt grossos, i també una baixada de la presió atmosfèrica que hauria causat molts canvis en els ecosistemes, en els animals i en la raça humana. També es interessant el fenòmen de la PRESIÓ ISSOSTÀTICA que actua dins del globo terràqui i precisament he trobat aquesta pàgina interessant del vincle anterior, en la qual li fallen les fotografies per un problema tècnic però sobre això ja els he enviat un mail. Referent al nucli de la terra ES UN MISTERI encara. Es troben vídeos en la Xarxa que son molt explicatius de la hipòtesi expansió. VÍDEOS EXPANSIÓ TERRA He trobat una web plena de vincles molt interessants del tema expansió. La Wikipedia en anglés ja porta l'article. (Nota: el vincle PRESIÓ ISSOSTÀTICA es agafat d'aquesta web en la qual no li funcionan gaire bé les connexions.)