12.1.09

Expansió Terra (trad. autom.29)

Traducció automàtica de l'anglés a l'espanyol, un article molt interessant com a hipòtesi, i diu que s'haurien de començar a canviar els paràmetres establerts actuals de la Ciència de la Terra perque sembla ben segur que és va expandir i se segueix expandint. Diu l'article que haurèm de concebre els terratrèmols, els volcans, la subducció i la tectònica de plaques amb uns nous models de mecànica terrestre a partir del moment en que la comunitat científica mundial vagi acceptant aquesta expansió de la Terra com a més probable. En espanyol encara no és troba gaire cosa i millor cercar-ho en anglés posant "earth expansión".