3.3.09

Perforació Superfonda, Terra

Els russos s'emporten la medalla, van arribar fins a poc més de 12.000 metres de fondaria i van haver de plegar perque l'elevada temperatura que superava els 180 graus els hagués fet impossible treballar amb la broca perforadora, l'alta temperatura hauria posat la broca al vermell viu quan taladrava, encara que havent-hi aigua aquesta també podia fer de refrigerant de la broca i el detall tècnic no l'acaben d'explicar a la Wikipedia. Resulta que existeix una llegenda molt curiosa que fa uns quants anys que tomba per Internet i han fet un vídeo i tot. Es tracta de que en una de les perforacions dels russos és van arribar a sentir dintre del forat unes veus que suposadament eren les veus dels condemnats de l'Infern. Cadascú que s'ho agafi com vulgui i també algú és pot petar de riure si li plau, a ben segur que no passa de simple llegenda. Aquí a baix tenim el vídeo terrorífic que ho explica encara que, en la perforació diu el video que van arribar als 14.000 metres i no és creïble ja que l'article verificat de la Wikipedia posa un màxim de 12.262. VÍDEO DE LES VEUS DE L'INFERN.