8.12.07

Període Carbonifer i l'Oxígen

El període Carbonífer sigué l'època en que és desenvoluparen les grans masses de vegetaciò i els animals gegantescos, i les grans massas de vegetació fòren les que proporcionaren l'oxígen a l'atmósfera, i gracies al oxígen en un proporció molt més alta que la actual (35%, i ara es de 21%) és poguer donar la creixença tant desmesurada de molts animals. Mirat des d'una altra òptica, des de l'òptica Creacionista, el Carbonífer representa el temps abans del Diluvi on el clima era tropical en tot el globus i creixia una vegetaciò sobreabundant en la major part del planeta, i també la vida dels humans s'allargava fins els 800 anys, segons la Bíblia. De totes maneres la diferència en quantitat d'oxígen atmosféric és ben notable encara que no arribes al doble que l'actual, era del 35 per cent, i ara és del 21 per cent. OXÍGEN EPOCA CARBONÍFER-------------------------------OXIGEN ATMÒSFERA AVUI