6.12.07

Els Deu Manaments

BÍBLIA DE MONTSERRAT: 20 . 1 Aleshores Déu va pronunciar totes aquestes paraules:
2 «Jo sóc Jahvè, el teu Déu, que t'he fet sortir del país d'Egipte, de la casa d'esclavatge.
3 No tinguis altres déus fora de mi.
4 No et facis cap escultura, ni cap imatge de res del que hi ha dalt del cel, a baix a la terra, o a les aigües de sota la terra . 5 No les adoris ni els donis culte, perquè jo, Jahvè, sóc el teu Déu, un Déu gelós, que castigo la culpa dels pares en els fills, fins a la tercera i la quarta generació dels qui no m'estimen; 6 però mantinc fidelment el meu amor fins a la mil·lèsima generació dels qui m'estimen i observen els meus manaments.
7 No juris en nom de Jahvè, el teu Déu, en fals, perquè Jahvè no deixarà sense càstig el qui jura en el seu nom en fals .
8 Recorda't de santificar el dissabte . 9 Treballa durant sis dies i ocupa't en les teves feines, 10 però el dia setè és dia de repòs, dedicat a Jahvè, el teu Déu. No t'ocupis en cap treball, ni tu, ni el teu fill, ni la teva filla, ni el teu criat, ni la teva criada, ni els teus animals, ni els forasters que viuen al teu país. 11 Perquè Jahvè va fer en sis dies el cel, la terra, el mar i tot allò que es mou en aquests llocs, però reposà el dia setè. Per això, Jahvè beneí el dissabte i el féu sagrat.
12 Honra pare i mare, perquè tinguis llarga vida al país que Jahvè, el teu Déu, et donarà.
13 No matis.
14 No cometis adulteri .
15 No raptis cap home .
16 No llevis fals testimoni contra el teu proïsme.
17 No desitgis la casa del teu proïsme. No desitgis la muller del teu proïsme, ni el seu criat, ni la seva criada, ni el seu bou, ni el seu ase, ni res que li pertanyi».
18 Tot el poble percebia els trons, els llamps, el retruny de la trompeta i la muntanya que fumejava; tenia por, tremolava i es mantenia lluny. 19 Per això, digueren a Moisès: «Parla'ns tu, i t'escoltarem; que Déu no ens parli, que tenim por de morir!» 20 Moisès respongué al poble: «No tingueu por, que Déu ha vingut per provar-vos i perquè el seu temor us sigui sempre present i no pequeu». 21 El poble es mantenia lluny, mentre que Moisès s'acostà a la fosca on Déu era. (Versets extrets)------------------------------------------------------------------------------------------------Com podem veure, els SIS DIES de la Creaciò també surten mencionats en el Sinaí. Realment una altre prova contundent de la conveniència de creure en els 6 dies literals tal com diu el Gènesi. En un altre passatge quan Moissès presenta Els Deu Manaments no surten els sis dies de la Creaciò escrits en les taules, i sembla que hi ha certa variaciò entre un relat i l'altre, però si que en la presentaciò dels Deu Manaments surt allò de treballar 6 dies i un dia de descans. També surten escrits els sis dies literals de la Creaciò en altres passatges de La Bíblia, i no podem fer broma amb aquests 6 dies......ELS DEU MANAMENTS