5.12.07

La Bíblia i la Ciència

Encara es d'opiniò majoritaria que el llibre sagrat La Bíblia només és un llibre que tracta de religiositat, pero estudiat molt a fons aquest Llibre hi podem veure escrites moltes teories que avui també les hem descobert mitjançant altres medis tècnics i que, aquestes mateixes teories ja les escribiren els profetes de l'antiguitat més remota amb imatges metafòriques adreçades a la mentalitat d'aquells temps. Els savis del Creacionisme Americà dels Estats Units no s'han quedat gens curts amb l'estudi de La Biblia. (Clicant en els numerets blaus que surten ens anèm als versets bíblics que porten el tema i els numerets son els dels versets corresponents)LA BÍBLIA, UN LIBRE TAMBÉ DE CIÈNCIA