8.2.09

El Gènesi Des De La Lluna

Fa 40 anys quan els astronautes van arribar per primer cop a la Lluna, des d'allà dalt i sense tenir cap vergonya de passar per uns creients religiosos fonamentalistes, van llegir els primers capítols del Gènesi amb tots els versets que mostren els 7 dies de la Creació del mon i sense fer cap concesió a les teories darwinistes dels hipotétics milions d'anys d'evolució. El súmmum de la tecnologia punta aero-espaial, junt amb la religiosidad bíblica més literal i "integrista" entre cometes. Un artícle molt interessant de la web de SEDIN .