15.5.07

Museu del Creacionisme

En Estats Units s'ha creat el Museu del Creacionisme.
La forma d'arribar-hi amb el Google Imatges es posant la frase "museum Petersburg Kentucky", i ens surt això del vincle, encara que no hi ha gaires imatges bones però esperèm que amb el temps se n'hi afeigeixin més. MUSEU DE LA CREACIÓ IMATGES GOOGLE

Una opiniò del fill d'en Camilo José Cela, que s'ha tirat a escriptor, que també és de tal pal tal estella.
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=2896&pIdSeccion=5&pIdNoticia=115670