30.5.07

L'Església no s'hi Fica...

Encara no és senten veus per part dels teòlegs de l'Església Catòlica defensant el Creacionisme, en aquest cas dels teòlegs amb permís de Roma i beneíts pel Sant Pare, perquè de "teòlegs" sense permís n'hi ha a vessar començant per en Miret Magdalena i Cia. Sembla que la mateixa Església Catòlica hagi reduït la seva actuació estrictament al missatge evangèlic en la materia purament espiritual de pregaria i direcció paternal que, realment és allò més important però, també hi ha la urgència filosòfica d'explicar la Creació en termes adaptats als descobriments científics actuals, i aquesta és encara una assignatura pendent per al Catolicisme. Com podem veure, la pagina del vincle ens porta a una web evangèlica que és una web protestant, i fins ara només he pogut trobar materies de Creacionisme en les webs protestants. Esta vist que també son ben cristians com els catòlics i el que els manca per un cantò, (sumissiò al Papa), ho compensen fent la balança per un altre cantò, (defensa i estudi de la Creació Còsmica). http://www.antesdelfin.com/scientific.html