6.5.07

Holanda País Inundable

Holanda és un país que esta situat per sota del nivell del mar i algú ja ha començat a prendre precaucions en quant a la construcció de la seva residència. Rès més que el muntatge d'una rèplica de l'Arca de Noé, encara que quelcom més petita perque l'original bíblica media 150 metres de llargaria. http://www.karmapanda.com/2009/12/03/replica-del-arca-de-noe-8-pics/ 

Precissament, segons uns estudis seriosos en quant al PERILL, el pais d'Holanda encapsala la llista.http://www.clubregatas.org.pe/revista/200404/peligro.htm