16.5.06

Escorça de Xiprer Petrificada

En la pagina http://www.arkdiscovery.com/noahsarkstones.htm apareixen aquestes fotos i també és pot descarregar un vídeo-audio. Cal no confondre amb pedres d'ancora, sinò que se suposa que eren els trosos de coberta de l'Arca que a mesura que les aigues baixaven Noé anava desmontant i llençant a l'aigua. Per més detalls, aquesta fusta petrificada presenta una textura d'escorça i picant damunt d'ella fa soroll de buit i en el video-audio ho podem sentir. Sembla que era un material adequat per fer de teulat. I per acabar-ho d'arrodonir, la fusta hauria de ser de xiprer. Segons diu La Biblia, el Missatge de Deu a Noé era així : ...Fes-te una Arca de fusta de xiprer amb compartiments i calafatèjala amb betú per dintre i per fora.....