2.5.06

Actualisme i Diluvialisme

Existeixen dues maneres de concebre els canvis geològics que ha sofert l'escorça terrestre, mitjançant l'Actualisme o mitjançant el Diluvialisme. La primera és la teoria de la ciència oficial que afirma en quant als moviments tectònics que sempre s'han desarrollat amb la lentitud actual fins i tot en les èpoques més llunyanes de temps, per exemple el moviment de la Falla de Sant Andreu de Califòrnia és desplaça a la velocitat de creixement de les ungles d'una persona, i la Ciència Actualista afirma que sempre ha sigut aquesta mateixa velocitat. La segona manera, el Diluvialisme, la podríem denominar també el Catastrofisme, i suposa que en el passat més llunyà és van donar uns canvis catastròfics els quals van modificar en poc temps la totalitat de l'escorça terrestre, i la Ciència Creacionista situa el temps del Catastrofisme en el mateix any del Diluvi. Com podem comprovar en la imatge d'uns cingles de les Guilleries de Catalunya, la falla es deguda a un 'enfonsament', i no sembla precisament que hagi sigut lent sinó més aviat causat per un sisme molt fort, i només la Catalunya sola per posar un exemple esta plena en les nostres serralades d'aquest tipus d'enfonsaments que formen cingleres a dojo en les muntanyes. Més aviat sembla una catàstrofe repentina molt antiga, que no, un moviment molt lent de mil·límetres anyals. Que cadascú pensi la seva, però, si voleu ser ben vistos haureu de fer costat a la Ciència Oficial que, no admet creences misterioses i sols admet la seva "creença" de Ciència amb corbata i talonari.

Més tema aquí http://www.sedin.org/CC02GAD/cc-02A.html