16.10.05

Les àncores penjaven del darrera

Ancores Imatges Google

L’Arca en un paisatge verd. Es veuen les prominències de la popa, les dues banyetes que sobresurten en la part de baix arrans de terra. http://www.arkdiscovery.com/noah-index.htm

Detall de les pedres d’àncora i tal com anaven penjades dintre l'aigua en les barres estabilitzadores. Es creu en principi que bona part de les àncores penjaven del darrera. Sembla ser així perque amb una forta onada que vingui de costat que permetés al Vaixell desplaçar-se de la proa mantenint estatica la popa i així afrontar la propera onada directament amb la proa, és una meva deducció personal.
http://www.arkdiscovery.com/noahsarkstones.htm

Foto extraordinaria de l’Arca des de la part de la popa, on també s’aprecien les banyetes o prominències que sobresurten del darrera. http://arcimaging.org/GeisslerRex/Durupinar20003.jpg