1.11.05

Piràmides: seràn més recents???

Pirámides Egipte Imatges Google

Referent a les piràmides d’Egipte, la Historia cronològica oficial ens les situa en el temps de 5000 anys endarrera, però segons la Ciència Creacionista aquest temps resulta més proper, però d’això ja en parlaré quan tingui més dades. En aquest moment només faig la feina de col·locar el vincle d’una pàgina que he trobat on és parla d’una possible tecnologia egípcia que consistia en la fabricació de pedra artificial, quelcom així al formigó del nostre temps només que, d’un color beig semblant a la pedra de les piràmides.
http://www.bibliotecapleyades.net/piramides/esp_piramide_1.htm