10.10.05

Terratrèmols

Terratrèmols Imatges Google

La Deriva Continental -----------------------------------------------
Segons la Ciència Creacionista, els terratrèmols actuals son las rèpliques del Gran Terratrèmol que va ser general a tot el Globus en temps de Noé, quan rebentàren les aigües de sota l'escorça de la Terra i pujaren a dalt amb el conseqüent cataclisme tectònic, separació de continents, formació de les grans cadenes muntanyenques, iniciació de vulcanisme devastador, canvi dràstic de clima segons latituds i altres conseqüències naturals gens còmodes que avui patim. Els savis de la Ciència Evolucionista diuen que l’anomenada DERIVA CONTINENTAL fa milions d’anys que dura. En el nostre cas, parlant de l’altra Ciència, la Creacionista, la DERIVA CONTINENTAL és va produir en temps del Diluvi, entre només 4000 o bé 5000 anys endarrera.
¿¿Quines teories més boges, veritat?? Imaginar que els terratrèmols van fer tremolar el Globus pels quatre costats i durant l’estada de Noé i Familia en el Vaixell sobre les aigües, és imaginar també que aquell gegantesc vaixell de fusta de xiprer molt probablement va ser sacsejat per unes onades molt fortes i destructives. A ben segur que l’Arca va aguantar per miracle les fortes tempestes del Diluvi. Podem imaginar el que volguem i també creure en el que ens sembli però, jo per la meva part m’inclino a creure que si gran part de l’aigua del mar actual estigués sota la Terra com abans del Diluvi, de terratrèmols com aquests que en tenim noticia contínuament, no n’hi hauria cap. L’escorça terrestre devia estar molt ben equilibrada abans amb una gran part de l'aigua actual del mar a sota, i la terra devia ser més plana, i el clima més agradable. (Teories aquestes, de la Ciència Creacionista)


En quant al més gros terratrèmol enregistrat amb els sismógrafs que tenim noticia en la historia, va ser el Terratrèmol de Valdivia en Xile dels anys 60. Vegeu els articles (vincle)

Terratremol De Valdivia Articles Google