28.10.07

Insectes En Ambar


Es curiós aquest llibre ATLAS DE LA CREACIÓN , te les pàgines amb el fons de negre en lloc de blanc.

Unes imatges que porta el llibre son les fotos dels insectes atrapats en l'àmbar, i resulta que aquests insectes que segons els científics tenen milions d'anys, son iguals als insectes existents en l'actualitat i ho podem veure en la libèl·lula de la foto que és ben igual a la libèl·lula atrapada en l'àmbar. Per tant, no hi ha hagut cap evoluciò en la forma de l'animalet i es demostra que ja existia igual com és ara en les èpoques més remotes.
(punxar la foto per expandir)