23.10.07

Genocidis en La Biblia

Figuren en l'Antic Testament uns passatges que son els més difícils d'empassar, i son els versets que parlen de les batalles que lliuraven els israelites amb els seus enemics veïns, i en els oracles de Moisses en la muntanya de l'Horeb els baixaven ordres de part de Deu, i Aquest els manava que quan entressin a una ciutat enemiga passessin a tot vivent a tall d'espasa incloent a dones i criatures. Si el Deu de l'Antic Testament es el mateix Deu dels evangelis, costa molt de creure que realment aquest Deu pogués manar executar a dones i criatures en una forma de genocidi d’allò més esgarrifós. Resulta que aquest tema l’han tractat molt els escriptors evangèlics i fins el dia d’avui només he llegit un llibre d’un escriptor evangèlic que tracti el tema. Se’l pot trobar per Internet clicant en frase completa “GENOCIDIOS EN LA BIBLIA” . Aquest escriptor ens ve a dir que els israelites entenien "a la seva manera desviada" les ordres que els enviava Deu. GENOCIDIS EN LA BIBLIA, articles.