21.3.17

Viatge Al Centre De L'Univers (vídeos)

He comprat els dos videos que componen aquest paquet de cosmologia crítica, son de mes de 4 hores en total els dos. Son del mateix autor Robert Sungenis que he posat mes enrera en l'altre primer vídeo que parlo. En aquests dos vídeos hi han posat tot el material complementari que en l'altre vídeo T'he Principle no hi cabia per problema d'espai. Destaca sobretot un dels mes importants experiments que s'han fet en la Historia i que data d'uns 100 anys per demostrar el moviment de la Terra, i que se'n diu L'Interferòmetre de Michael Morley, que consisteix en quatre braços en forma de creu d'uns quants   metres de llarcs per on fan circular uns rajos de llum, un braç en direcció Nord-Sud i un altre braç en direcció Est-Oest, i l'experiment consistia en que la llum que va d'Oest a Est seguin el suposat moviment giratori de la Terra hauria d'arribar mes depresa, i el resultat a que van concloure els científics es que si van arribar els dos raigs de llum al mateix temps es perquè el braç medidor que anava en direcció Oest-Est es va contraure amb la velocitat de la Terra, segons la teoria de la relativitat de n'Eistein. O sigui, que quan un cos va a molta velocitat es contrau en direcció de la velocitat, molt difícil d'entendre, evidentment, però es la única sortida que li van donar a l'experiment dels braços medidors que mostraven les velocitats de la llum iguals en les dues direccions. Doncs, suposant que la Terra no tingués cap moviment això ja quedava ben clar perquè els dos raigs de llum arribessin al mateix temps, no calia admetre la teoria surrealista de que el braç medidor que va en direcció al moviment terrestre es contrau amb la velocitat. Teories molt difícils d'entendre, evidentment, i en les quals s'hi ha de passar molt de temps pensant com poden realment succeir.