17.1.12

Els Avions Perduts

Una prova contra la teoria de l'Evolucionisme es la troballa dels avions del esquadró perdut en la Segona Guerra Mundial que van aterrar d'emergència damunt de les neus de Groenlàndia. Resulta que van cercar la localització dels avions durant l'any 1999 esperant trobar-los coberts per una fina capa de gel i va resultar que eren a una profunditat de gel d'uns 75 metres.  L'article de l'enllaç porta tota l'informació que desmenteix les teories uniformatistes de l'acumulació lenta i gradual del gel en l'Artic. He trobat un altre article que també ho explica i porta altres enllaços interessants però s'ha de traduir amb el Traductor Automàtic.