30.10.11

Mes Dificil Encara, Molt Especial

Mes dificil de creure encara, sobre un Creacionisme molt especial:  El blog d'un professor universitari del Pais Basc que signa amb el nom de JuanC, ens porta un Creacionisme que posa en dubte fins i tot el moviment de la Terra al voltant del Sol i afirma que el mateix Galileo anava equivocat. Segons diu, en tota la historia científica no han trobat mai encara cap prova de que la Terra és belluga i ni el sistema del Pèndol De Foucald pot ser la prova definitiva ja que han sigut conjetures per donar un missatge ideològic a la gent abans que un missatge de certesa científica. Pels qui son afeccionats a les fòrmules matemàtiques i els gràfics es un blog que porta molta materia científica per fer treballar el cervell fins a mai acabar. Almenys podem tenir la certesa de que l'autor del blog es un llicenciat en matemàtiques i altre disciplines que es el mateix dir que de tonto no en te rés. Referent als dies, les nits i les estacions meteorològiques, és la cúpula celeste (tot l'Univers) el que gira en torn a la Terra amb el Sol conjuntament tal com en realitat ho veiem amb els nostres ulls, i no és pas difícil d'imaginar si suposem que la Terra es troba en el centre i tot gira en torn d'ella com si fos el centre de gravetat del mateix Univers, tal com la mateixa Bíblia ho porta literalment, segons el blog.  Altra cosa es que alguns no hi estiguin d'acord amb les teories que explica però, si que ens pot fer reflexionar molt i veure que el que ens diu la Ciencia Oficial no queda tant clar com sempre hem pensat. Com a detall curiós el mateix Einstein va dir que no existia cap prova del moviment de la Terra, ho porta aquest blog d'en JuanC, ja ho investigaré quan pugui per la meva part. Per més senyes aquest autor del blog es un creacionista católic que ja es d'agrair perque la majoria de creacionistes en les pàgines d'Internet son protestants.