26.2.11

Aigua Subterrània, Reserves Mundials


(Nota: la imatge del mapa no permet augment, es de poca definició.)  Com a cosa curiosa si cerquem per Internet "reserves subterrànies aigua mon", en unes pàgines molt científiques i molt oficials és troben uns mapes com el que he inserit, concretament aquest mapa és de la web AQUESTA.  En anglès encara és pot trobar més material posant al Google la paraula "groundwater".  El detall molt curiós que vull esmentar és el que veiem al mapa que a Espanya som uns pobres de solemnitat en quant als jaciments subterrànis d'aigua potable, aigua dolça.  Podem veure en el mapa com a partir dels Pirineus el color blau segueix molt compacte fins agafar tota l'Europa i la major part de la Siberia.  En la traducció de l'anglès dels tres apartats de colors sota el mapa, ens diu el significat de cada tonalitat de pintura escampada sobre cada regió. El primer començant per dalt en els requadres es el blau fosc que en el mapa comença a partir dels Pirineus i significa PRINCIPALS DIPÒSITS SUBTERRÀNIS;  El segòn de coloració verdosa i en que va pintada la Península Ibèrica significa ESTRUCTURES HIDROLÒGIQUES COMPLEXES (que traduït en sentit pràctic podriem dir que son jaciments d'aigua no gaire quantiosos, que s'hi pot accedir fent pous però de difícil localització i molt complexes en quant a que tots son diferents entre ells); El tercer i últim apartat de baix de color marrò significa AQUÍFERS POC FONDOS LOCALS (que podríem traduir pràcticament que no son escampats i sols existeixen en llocs molt concrets).

En aquesta web encara es pot veure un mapa mes augmentat i detallat d'Europa i d'Espanya en quant al color blau dels 'principals dipòsits'. Es veu clarament en la foto que tarda una mica a entrar que, el color blau queda tallat en sec dels Pirineus cap avall.

Queda molt clar el detall doncs que, a partir dels Pirineus cap a dalt, sota la closca del subsòl existeix un gran manantial d'aigua emmagatcemada, i que dels Pirineus cap avall som uns pobres de solemnitat en quant al mateix tresor de sota la terra.  També com veiem a sota del desert del Sàhara existeixen uns PRINCIPALS DIPÒSITS, perque es pintat en blau que correspon als mateixos manantials de sobre els Pirineus encara que en menor quantitat per ser el color blau mes clar.

Som realment uns pobres de solemnitat, els espanyols, en quant a l'aigua i podria ser un greu problema pel futur.