16.9.07

Estrats Tous Doblegats

Existeix una muntanya que te uns estrats en els seus vessants que son doblegats sense que s'hi vegin esquerdes, i és una prova de que els estrats és van dipositar molt ràpidament l'un darrera l'altre, i abans que s'enduríssin per la cimentaciò va apareixer la força tectònica que els va doblegar. Naturalment, com si fòssin de plastilina es van torçar sense esquerdar-se. Una prova contundent del Creacionisme, i una demostraciò que entre una capa i una altra dels estrats no va passar més d'un dia. Es diu LA OLA DE ARIZONA i és pot trobar aquí punxant al vincle on diu "The Wave"