14.7.07

Cingles VerticalsFa molt de temps em creia que els cingles verticals en forma de parets de pedra s'havien format a base de milers d'anys per despreniments a trocets de la mateixa manera com és retalla un turrò de xixona. Però el gràfic molt bé ho indica que s'han format per enfonsaments de falla. Les muntanyes de Catalunya van plenes de cingleres verticals on també hi podem veura uns escalonats que semblen tarrasses, i ens demostra que devien ser formats tots al mateix temps de quan el Diluvi i el terratrèmol de més de 12 graus escala Ritgter que va sacssejar el Globus. Diuen que un terratrèmol de 12 escala Richter cap amunt pot partir la Terra per la meitat, i aixì devia succeïr que és devia trencar l'America Sud que anava enganxada amb l'Africa. Aquest cingle de la foto es de la Garrotxa.