30.9.06

Pel·lícula Arca de Noé

(Es pot trobar en les "devedeteques" de préstec i també en les biblioteques associades de Catalunya) (El títol del cartell esta en anglès i en espanyol és: El ARCA DE NOE)
Una pel·lícula feta a l'any 1999 dirigida per en John Irvin que acabo de veure és aquesta de la foto. Però resulta que en la trama s'hi barreja la destrucció de Sodoma i Gomorra amb el temps de Noé, i per aquest detall no s'adapta al Relat Bíblic. Hi surt l'escena una mica surrealista del personatge xinxaller amb la barcasa flotant sobre la Inundació que en els moments de màxima catàstrofe s'acosta a l'Arca oferint mercaderia, i li fa perdre el semblant apocaliptic al film, restant-li seriositat. També hi surt una escena durant la Inundació que l'Arca és assetjada per uns vaixells pirates. El treball dels personatges és acceptable amb un realisme impresionant sobretot quan Noé parla amb Deu. No hi ha cap escena de sexe encara que els fills de Noé van molt calents amb les seves xicotes i resulta que Noé els prohibeix la sexualitat per no omplir l'Arca de criatures durant l'estada sobre les aigues de la Inundació. Les escenes quan surt l'Arca de Noé també son molt realistes mostrant un vaixell molt grandios d'una cabuda extraordinaria amb uns compartiments per als tripulants confortables i molt ordenats, que molt fan pensar que Deu mateix va construïr el Vaixell mitjançant les mans dels àngels. Queda molt clar que l'estada dels tripulants i animals en el Vaixell va ser molt llarga fins aproximadament un any, per la gran espera anguniosa que han de patir després del Diluvi en alta mar sense veure terra en molt temps. El que m'ha quedat més gravat en la memoria son els entranyables personatges de Noé i Familia, l'entrada dels animals en parelles cap a l'Arca, el quadre plàstic de l'Arca vista de lluny amb la processò del bestià entrant (encara mai superat en cinema), i la majestuositat del gran Vaixell que Noé se'l troba amb tot el fustàm a punt de montar, amb totes les peces marcades per encaixar i tot preparat miraculosament per mans sobrenaturals.