21.7.07

Metamorfisme de les Roques

Les roques metamòrfiques son roques que han estat modificades per una forta presió o un altíssim calentament, i segons diu la Geologia això va succeïr en una bona part pels impactes d'asteroides que van modificar la Terra, amb les fortes energies calorífiques dels impactes, enfonsant grans extensions de l'escorça de roques sedimentaries i fent aflorar després altres grans extensions de les profunditats amb les mateixes roques sedimentaries "modificades" (metamorfitzades).
http://www.geovirtual.cl/geologiageneral/ggcap06.htm#ondas%20de%20choque